Dairenin Görevleri
26 Ağustos 2020

  19.06.2020 tarihli Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge

  Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

  Madde 8 – (1) Denetim ve değerlendirme dairesi başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyguluk denetimini, Teftiş Kurulu Başkanlığı bağlı kuruluş Denetim Birimleri ile işbirliği içerisinde yürütmek ve gerekli yaptırımları uygulamak veya uygulatmak,
  b) Sağlık kurum ve kuruluşlarını, Bakanlık politika ve düzenlemeleri ile planlanan hedeflere uyum yönünden izlemek ve değerlendirmek, izleme ve değerlendirme raporları hazırlamak,
  c) Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan olağan ve olağan dışı denetim raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
  ç) Sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılan bilgilendirme ve tanıtımlarla ilgili inceleme yapmak ve gerekli yaptırımları uygulamak veya uygulatmak,
  d) Bilgi edinme başvurularına yönelik iş ve işlemleri koordine etmek,
  e) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.