RTÜK Taahhütname
17 Temmuz 2020

Sağlık meslek mensuplarının topluma yönelik olarak radyo ve televizyonlarda yapacağı sağlıkla ilgili bilgilendirme ve açıklamalarda uyacağı kuralları ve etik değerleri içeren taahhütname ile ilgili olarak Radyo Televizyon Üst Kuruluna gönderilen resmi yazı ve taahhütname metni.

İlgili resmi yazışma ve taahhütname metnine ulaşmak için tıklayınız