Özel Sağlık Tesislerinin Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı Çalıştayı
23 Haziran 2020

IMG_1114.JPG  

Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen “İl Sağlık Müdürlüklerinin Denetim Alt Yapısının Kurulması ve İşletilmesi Projesi” kapsamında, sağlık hizmeti sunan özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait sağlık kuruluşları ile sağlık hizmetlerine yönelik gerçekleştirilecek denetimlerin usul ve esasların,  Bakanlığımız politika ve mevzuatına aykırılık tespiti halinde uygulanacak idari yaptırımların bütünlük arz edecek şekilde düzenlenerek, dağınık bir yapılanma arz eden ve birbiriyle çelişen denetim mevzuatının tek çatı mevzuatı altında toplanması, uygulamanın 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun Ek-11.Maddesindeki idari yaptırım düzenlemelerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan “Özel Sağlık Tesislerinin Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı” çalışması ve Yönetmelik ekine konulacak olan sağlık hizmeti sunum türüne göre çalışmaları tamamlanmış olan yirmi (20) tür sağlık tesisine ait “Denetim Sorgu ve İdari Yaptırım Uygulama Formları” na nihai şeklinin verilmesi amacıyla “Özel Sağlık Tesislerinin Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı Çalıştayı” 15 Kasım 2019 -17 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya ili Kemerağzı mevkiinde Fame Residence Lara Hotelde gerçekleştirildi.

20191117_103627.jpg