Sağlık Hizmetlerinde Denetim Kitabı
14 Şubat 2022

İl sağlık müdürlükleri tarafından sağlık hizmet sunumu ile sağlık hizmet sunan kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik olarak gerçekleştirilecek denetimlerde ve yaptırımlarda uyulama birliğini oluşturmak; il genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık tesislerinin ilgili mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemeleri ile planlanan hedeflere uyumunun denetlenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması noktasında rehberlik sağlamak amacıyla basılı olarak hazırlanmış olan “Sağlık Hizmetlerinde Denetim” kitabı il sağlık müdürlüklerine ve ilgili paydaşlara fiziki olarak gönderilmiş olup ayrıca online olarak da ulaşılabilecektir.

Sağlık Hizmetlerinde Denetim Kitabını pdf olarak indirmek için tıklayınız.