Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı
17 Ağustos 2023

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile 09.08.2023 tarihinde Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiş bulunan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Değişikliği'nin Genel Müdürlüğümüz iş ve işlemleri bakımından sahadaki uygulama usul ve esasları hakkında Genel Müdürümüz Doç. Dr. İhsan ATEŞ’ in Başkanlığında 11 Ağustos 2023 tarihinde 81 İl Sağlık Hizmet Başkanlarıyla çevrim içi olarak zoom üzerinden bir bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  • Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı 1.jpg
  • Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı 2.jpg
  • Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı 3.jpg
  • Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı 4.jpg